Požární bezpečnost

                DOKUMENTACE

 

      •         požární preventivní prohlídky

      •         zpracování začlenění objektu

      •         vyhotovení poplachových směrnic

      •         vyhotovení požárně evakuačního plánu

      •         organizační směrnice

      •         požární řády

      •         školení

      •         požární preventivní prohlídky

      •         požární dozory

      •         asistence u kontroly státního orgánu

 

                REVIZE

 

      •         revize hasicích přístrojů

      •         revize hydrantových systémů, suchovodů

      •         nouzového osvětlení

      •         požární uzávěry

      •         požární ucpávky

      •         požární klapky

      •         požární ventily

      •         zařízení pro odvod kouře a tepla