Bezpečnost práce

 

      •       prověrky bezpečnosti práce

      •       zpracování dokumentace

      •       seznámení s riziky

      •       určení první pomoci

      •       školení pracovníků z bezpečnosti práce

      •       školení řidičů referentů

      •       řešení pracovních úrazů